Smart Central

Installeres i områder med SmartPlug eller SafetyCable med radiosender. Alarmen videresendes automatisk til ditt eksisterende alarmanlegg og / eller SMS

XSC-500 SmartCentral Wireless Route to Alarm- or Access Control- Systems

SmartCentralXSC-500 SmartCentral er en trådløs alarm ruter som kontinuerlig opprettholder en 2-veis RF-kommunikasjon med hver SmartPlug eller SafetyCable i området sentralen er plassert. Når den mottar et alarm signal fra et Xpres produkt videresender Xpres smartcentral  alarmen til et eksisterende alarm-eller adgangskontrollsystem. Utgangen av XSC-500 SmartCentral er en lukket krets som åpner ved alarm. Dette gjør at brukeren kan få et enda høyere nivå av sikkerhet når du kobler Xpres produkter til et profesjonelt alarm-eller adgangskontrollsystem.
Du kan koble til 100 smartplugs eller saftycable for hver smartcentral.

 

Spesifikasjoner

De SmartCentral produktene kan integreres i ethvert kommersielt alarm-eller adgangskontrollsystem. SmartCentral er også tilgjengelig med mulighet for SMS-videresending fra SmartPlug eller SafetyCable til et valgfritt mobilnummer.

 

XGS-500 SmartCentral GSM Alarm Central

xcr300_w_textSamme som XSC-500, men har en GSM-modul som videresender alarmen via SMS-melding til en mobiltelefon av ditt valg. XGS-500 SmartCentral er en frittstående alarmsentral, og er alt du trenger for trådløs overvåking av SmartPlug eller SafetyCable.