Vår strategi


Selskapet har de følgende strategier for å oppnå sine mål:

  • Cooperation with hardware vendors and distributors.
  • International focus on marketing.
  • Developing innovative products.

Selskapets målsetting er primært å gjøre produktene tilgjengelige i så mange markeder som mulig. Gjennom vår strategi ønsker vi derfor å oppnå de følgende mål:

  • Nye og unike datasikkerhetsløsninger vil bli introdusert i nær fremtid.
  • Nye og unike løsninger for tyveri- og overspennings-vern vil bli lansert i nær fremtid.
  • Produktporteføljen skal utvides med flere datasikkerhetsprodukter i fremtiden.
  • Samarbeid vedrørende distribusjon skal inngås med aktører i Skandinavia, Nord-Europa, Canada og USA.
  • Xpres’ produkter skal etablere seg som standard produktene for tyverisikring av elekstriske apparater.
  • Markedene skal utvides til øvrige markeder, fortrinnsvis i Europa.
  • Øvrige markeder og distribusjonskanaler vil bli undersøkt.